School en CJG – voorbeeld van een goede samenwerking

Marloes en Ellen

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werkt veel samen met scholen in de gemeente Raalte. Waarom is deze samenwerking er? En wat levert het op? We vragen het aan Marloes van der Kamp (CJG-contactpersoon) en Ellen Eektimmerman (Kindcentrum De Bolster) die hun ervaringen willen delen.

Marloes vertelt: ‘De Bolster klopte bij ons aan omdat ze ons wilden betrekken bij gezinnen die vragen hebben rondom de opvoeding, ontwikkeling of gedrag van hun kinderen.  Daarom werken we dit schooljaar meer samen met De Bolster.’ Ellen vult aan: ‘Dat opvoeden moeilijk kan zijn, merken we op school maar al te goed. Kinderen zijn hier vijf dagen per week. Als er iets niet goed gaat zien we dat al snel’.

Soms lopen ouders vast en dat heeft ook zijn weerslag op de kinderen. Ook komt het voor dat gezinnen al te maken hebben met instanties, maar dat niemand verantwoordelijkheid neemt. Het CJG kan hierin helpen.

Marloes: ‘Als CJG worden we nu vroeg betrokken bij een vraag, want hoe eerder je erbij bent, hoe beter het lukt vragen snel op te lossen met lichte zorg. Als er al andere hulpverleners bij een gezin betrokken zijn of als er meerdere vragen zijn dan zorgen wij ervoor dat één professional de verantwoordelijkheid en regie pakt. Deze persoon is de casusregisseur.’ Ons doel is om gezinnen in hun kracht te zetten!

Ellen sluit af: ‘Dankzij de korte lijnen met ons CJG-contactpersoon komt er sneller goede ondersteuning in gezinnen. Zo krijgt elk kind een eerlijke kans op onderwijs; een eerlijke kans op een toekomst.’

Ellen Eektimmerman is intern begeleider bij Kindcentrum De Bolster. Marloes van der Kamp is CJG-contactpersoon vanuit haar functie van jeugdverpleegkundige bij GGD IJsselland.