Rots & water training

superpower

Rots en water training (8 t/m 12 jaar) oktober is VOL

Aanmelden voor de januari groep kan al wel!

Rots en Water is een psycho-fysieke weerbaarheidstraining waarbij we meer bewegen dan praten. Het doel van de training is het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen, zoals pesten, ruzies, buitensluiten, meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag. Hierbij richten we ons op het vergroten van weerbaarheid, de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van kinderen. Dit leren we de kinderen door middel van sportieve spellen en oefeningen. 

Wat oefenen we?

• Sterk staan, bewust zijn van de eigen lichaamshouding;

• Sociale en verbale vaardigheden;

• Voor jezelf en voor anderen opkomen, bijvoorbeeld bij pesten;

• Ademhaling gebruiken in lastige situaties;

• Concentreren en focussen;

• Jezelf beheersen;

• Grenzen aanvoelen en aangeven;

• Eigen keuzes maken en omgaan met groepsdruk (rots);

• Met andere samenwerken, samen spelen en samen leven (water).

Tweemaal per jaar wordt er een Rots en Water training verzorgd voor kinderen van groep 5 t/m 8. De training is wekelijks, met uitzondering van vakanties, 8 of 9 keer en wordt begeleid door twee medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin. We hebben ruimte voor 12 deelnemers per groep, bij meerdere aanmeldingen zullen wij een wachtlijst hanteren.

De nieuwe groep zal in oktober 2024 starten. Deze groep is inmiddels vol!!!!! In januari start een nieuwe groep, deze groep zal op de maandag gegeven worden, het is al wel mogelijk om uw zoon/dochter hiervoor aan te melden via de link.

Voor aanmeldingen gebruikt u dit aanmeldformulier. 

Voor het starten van de training willen we graag met u en uw kind kennismaken in de vorm van een kort intakegesprek, aan de hand van het intakeformulier. De gesprekken zullen wij zoveel mogelijk laten plaatsvinden na schooltijd. En het is verplicht dat hier 1 van de ouder(s)/verzorger(s) bij aanwezig is.

De datums van de bijeenkomsten zijn: (data voor de januari groep volgen zsm, deze worden op de maandag gegeven)


Groep 5-6- 7-8                                                                                           

Dinsdag 15 oktober 2024                                                            

Dinsdag 22 oktober 2024                                                             

Dinsdag 29 oktober 2024  GEEN training i.v.m. de herfstvakantie 

Dinsdag 05 november 2024                                                              

Dinsdag 12 november 2024                                                               

Dinsdag 19 november 2024                                                            

Dinsdag 26 november 2024                                                               

Dinsdag 03 december 2024                                                               

Dinsdag 10 december 2024                                                                            

Dinsdag 17 december 2024 bijeenkomst samen met ouders              

Locatie: Sportzaal Het Raan, Ekster 52, 8103 EH, Raalte (naast OBS De Vogelaar).

Tijdstip: van 15:30 tot 16:45 uur

Voor vragen mag u contact opnemen met Centrum voor Jeugd en Gezin via 0572-347 470 of info@cjgraalte.nl. 

 

Hulp nodig of vragen?