Rots & water training

superpower

Rots en water training (8 t/m 12 jaar)

Rots en Water is een psycho-fysieke weerbaarheidstraining waarbij we meer bewegen dan praten. Het doel van de training is het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen, zoals pesten, ruzies, buitensluiten, meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag. Hierbij richten we ons op het vergroten van weerbaarheid, de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van kinderen. Dit leren we de kinderen door middel van sportieve spellen en oefeningen. 

Wat oefenen we?

• Sterk staan, bewust zijn van de eigen lichaamshouding;

• Sociale en verbale vaardigheden;

• Voor jezelf en voor anderen opkomen, bijvoorbeeld bij pesten;

• Ademhaling gebruiken in lastige situaties;

• Concentreren en focussen;

• Jezelf beheersen;

• Grenzen aanvoelen en aangeven;

• Eigen keuzes maken en omgaan met groepsdruk (rots);

• Met andere samenwerken, samen spelen en samen leven (water).

Tweemaal per jaar wordt er een Rots en Water training verzorgd voor kinderen van groep 5 t/m 8. De training is wekelijks, met uitzondering van vakanties, 8 of 9 keer en wordt begeleid door twee medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin. We hebben ruimte voor 12 deelnemers per groep, bij meerdere aanmeldingen zullen wij een wachtlijst hanteren.

Voor aanmeldingen gebruikt u dit aanmeldformulier.  

Groep 5-6 oktober is inmiddels vol, nieuwe aanmeldingen zullen op de aanmeldlijst voor februari worden gezet!

Voor het starten van de training willen we graag met uw kind kennismaken in de vorm van een kort intakegesprek, aan de hand van het intakeformulier. De gesprekken zullen wij zoveel mogelijk laten plaatsvinden in de eerste week van oktober, na schooltijd.

De datums van de bijeenkomsten zijn: 


Groep 5-6                                                                                           Groep 7-8

Maandag 09 oktober 2023                                                             dinsdag 10 oktober 2023

Maandag 16 oktober 2023                                                             dinsdag 17 oktober 2023

Maandag 23 oktober 2023  !Geen training herfstvakantie!            dinsdag 24 oktober 2023

Maandag 30 oktober 2023                                                             dinsdag 31 oktober 2023

Maandag 06 november 2023                                                         dinsdag 07 november 2023

Maandag 13 november 2023                                                         dinsdag 14 november 2023

Maandag 20 november 2023                                                         dinsdag 21 november 2023

Maandag 27 november 2023                                                         dinsdag 28 november 2023

Maandag 04 december 2023                                                         dinsdag 05 december 2023

Maandag 11 december 2023    bijeenkomst samen met ouders   dinsdag 12 december 2023

Locatie: in Raalte volgt zo spoedig mogelijk!

Voor vragen mag u contact opnemen met Centrum voor Jeugd en Gezin via 0572-347 470 of info@cjgraalte.nl. 

 

Hulp nodig of vragen?