Klachtenregeling

ipad

Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin doen wij onze uiterste best om jou goed te helpen. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je toch niet tevreden bent over de verleende hulp. Als hier sprake van is kun je overwegen om een klacht in te dienen bij het CJG Raalte. Een klacht gaat over het gedrag of  handelen van een medewerker.

Hoe werkt dit?

De eerste stap die je kan zetten als je niet tevreden bent is in gesprek gaan met de medewerker van het CJG Raalte. Tijdens dit gesprek kan je je ontevredenheid uitspreken en samen met de medewerker zoeken naar een oplossing.

Op het moment dat je er samen met de medewerker van het CJG Raalte niet uit komt, kun je over gaan tot een schriftelijke klacht. 

Je kunt een klacht bij het CJG Raalte indienen via een mail of brief waar in ieder geval het volgende vermeld staat:

  • Je naam en adres (van de indiener van de klacht)
  • Duidelijke omschrijving van de klacht
  • De reden waarom je een klacht indient
  • Dagtekening
  • Handtekening

Deze brief kun je versturen naar: Postbus 140, 8100 AC Raalte of info@cjgraalte.nl. In de meeste gevallen zal de coördinator van het CJG Raalte de klacht behandelen.

Na het versturen van de klacht

Nadat de klacht bij ons is binnengekomen, zal de coördinator van het CJG Raalte of de ondersteuning van het CJG Raalte laten weten dat de klacht bij het CJG ontvangen is. De klachtafhandeling zal gaan volgens hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

Sinds 1 maart 2023 is de naamgeving van het AKJ veranderd in Jeugdstem.

De naam Jeugdstem sluit beter aan op onze missie: een stem geven aan kinderen, jongeren, ouders en pleegouders die te maken hebben met jeugdzorg.

Klachtenregeling Jeugdstem

Wanneer je een klacht hebt, hopen we dat jij zelf met deze klacht bij het CJG Raalte komt. Toch kan het zo zijn dat het je niet lukt om een klacht in te dienen bij het CJG Raalte. Zodra dit het geval is, is er klachtenbureau Jeugdstem.

Jeugdstem is een onafhankelijke organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Zij zijn er onder andere om jou te helpen met een klacht.

Hoe werkt dit?

Zodra jij een klacht hebt, kan jij contact opnemen met een vertrouwenspersoon via de chat, mail of telefoon. Ook kan het klachtenformulier worden ingevuld.

Na het versturen van de klacht

Nadat jij het klachtenformulier hebt ingevuld, belt de vertrouwenspersoon jou om de klacht te bespreken en te kijken naar hoe hij of zij kan helpen. Als je via de chat of mail contact opneemt gaat dit op dezelfde manier. De vertrouwenspersoon is er om jou te ondersteunen en de zaak weer in beweging te krijgen op het moment dat er punten zijn die niet goed lopen in de hulpverlening. Dit doen zij altijd samen met het kind, de jongere of de ouder/verzorger.

Hulp nodig of vragen?