Werkwijze

fam

Het kan zijn dat je zelf een vraag hebt over de opvoeding, over het opgroeien of de gezondheid van je kind. Daarnaast kan het ook zijn dat je naar het CJG bent doorverwezen door je huisarts, een hulporganisatie of bijvoorbeeld de school van je kind. Met allerlei verschillende vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid kun je bij ons terecht. Om met ons in contact te komen kun je telefonisch, per mail of via het vragenformulier contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Raalte.

Wanneer je telefonisch contact opneemt met het CJG Raalte, krijg je een medewerker aan de telefoon aan wie jij je vragen kan stellen. Deze medewerker zal dan naar je luisteren, meedenken met de vraag en waar nodig je hulpvraag bespreken tijdens het casuïstiekoverleg met de CJG collega's. Mogelijk zal er nadien een kennismakingsgesprek/ intakegesprek worden gepland bij een van de collega's van het CJG Raalte.

Het eerste gesprek noemen wij ook wel de vraagverheldering. Dit is een breed gesprek over de vragen die je hebt en de situatie daar omheen. Aan het eind van dit gesprek is vaak de ondersteuningsvraag helder.

Het kan zijn dat de medewerker van het CJG Raalte aan het eind van dit gesprek met je een plan van aanpak bespreekt, maar het kan ook zo zijn dat als er bij jouw gezin al meerdere mensen betrokken zijn, zoals de huisarts, school of andere hulpverlening, de medewerker deze mensen wil spreken. Hier vraagt de medewerker dan toestemming voor via een toestemmingsformulier.

Hulp nodig of vragen?