Samenwerkingspartners

meeting

MEE-IJsseloevers

MEE maakt meedoen mogelijk. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. MEE is er voor die mensen die hierin worden belemmerd door hun kwetsbaarheid of beperking. MEE heeft uitgebreide kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een kwetsbaarheid of beperking. MEE heeft jarenlange ervaring in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. MEE ziet dan ook als geen ander de mogelijkheden voor ieder uniek persoon en kennen de weg om er uiteindelijk zelf te komen. Dit is hun uitgangspunt.

Als je behoefte hebt aan iemand die met jou meedenkt, kan een onafhankelijke cliëntondersteuner mogelijk helpen. Een cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld meegaan naar een gesprek en helpen bij de voorbereiding hiervan. Een cliëntondersteuner is gratis en in de gemeente Raalte kan je hiervoor terecht bij MEE IJsseloevers.

Ga naar de website

GGD IJsselland

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland volgt de gezondheid van kinderen van 0 tot 18 jaar. De GGD komt op bezoek om kennis te maken na de geboorte van je kind en doen bij baby’s de gehoortest en hielprik. De GGD volgt de groei en ontwikkeling van kinderen op het consultatiebureau en ondersteunen ouders in de opvoeding van hun kinderen. De GGD doet onderzoek naar de gezondheid van kinderen in de basisschoolleeftijd en onderzoeken de gezondheid van jongeren in het voortgezet onderwijs (tweede en vierde klas). De gemeente Raalte heeft een consultatiebureau gevestigd in Raalte.

Ga naar de website

De Kern Maatschappelijk werk

De Kern maatschappelijke dienstverlening biedt hulp bij vragen of problemen waar je alleen niet uitkomt. Je kunt bij hen terecht voor algemeen maatschappelijk werk, school- en bedrijfsmaatschappelijk werk, sociaal raadslieden, Formulieren Brigade en groepswerk. De hulpverlening van De Kern is vrijwillig, dichtbij en gratis.

Ga naar de website

CJG op school

CJG contactpersoon

Ouders kunnen bij de CJG contactpersoon op school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf terecht met alle kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Ook als u zich zorgen maakt over hoe het met uw kind gaat, zowel op school als thuis. Bijvoorbeeld bij moeilijk gedrag, onzekerheid, angsten, pesten, eenzaamheid of sombere gedachten. Of ingrijpende gebeurtenissen zoals een echtscheiding, sterfgeval, agressie of geweld.

Ook leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen bij de CJG contactpersoon terecht. Bijvoorbeeld met vragen over pesten, onzekerheid, agressie, of drugs en alcohol. De zorgcoördinator, leerkracht of mentor kan de jongere en/of ouders in contact brengen met de CJG contactpersoon. De CJG contactpersoon kan dan gesprekken voeren, met jullie meedenken of helpen bij het vinden van juiste hulp.

Vertrouwelijk

Wanneer een jeugdige ouder is dan zestien jaar, kan hij/zij zonder toestemming of medeweten van de gezaghebbende ouder(s)/voogd ondersteuning vragen. Wanneer een jeugdige jonger is dan zestien jaar, moet de CJG contactpersoon ouder(s)/voogd informeren en om toestemming vragen om in gesprek te gaan. Indien de jeugdige, ouder dan 12 jaar, na weigering van de gezaghebbende ouder(s), ondersteuning weloverwogen blijft wensen.

Hulp nodig of vragen?