Over ons

fam

Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Raalte is dé plek waar (aanstaande) ouders, opvoeders en jongeren terecht kunnen voor advies of ondersteuning bij vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid.

Hier kun je elkaar ontmoeten, ervaringen delen, maar ook gewoon antwoord krijgen op vragen die je hebt. Of samen met het CJG zoeken naar de ondersteuning die nodig is bij de oplossing van een lastige opgroei- of opvoedsituatie.

Samenwerking

In het CJG werken we samen om ouders en hun kinderen goed op weg te helpen. Mensen met kennis van jeugdgezondheidszorg (GGD), maatschappelijk werk (De Kern), licht (verstandelijke) beperkingen (MEE) en geestelijke gezondheidszorg werken nauw samen met de consulenten jeugd van het gemeentelijke toegangsteam in één CJG team. Zij werken samen met ouders en jongeren, scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, kraamzorg, verloskunde, huisartsen, leerplicht én vakmensen uit de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en het welzijnswerk.

Het CJG werkt met een integrale aanpak; we kijken naar het hele gezin en naar alle leefgebieden.

Eigen kracht

‘Eigen kracht’ is ons uitgangspunt. Dat betekent dat we bespreken wat je als ouder/opvoeder zelf, eventueel samen met jouw eigen omgeving, kan doen om de vraag of het probleem op te lossen. Daarna kijken we welke ondersteuning van een professional daarbij eventueel nodig is.

Wat kun je doen als je vragen of zorgen hebt?

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Je krijgt dan een medewerker van het CJG aan de telefoon waar je je vragen kunt stellen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Ook wanneer je als jongere zelf vragen hebt, kun je contact met ons opnemen. Mocht je mailen prettiger vinden, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Wij doen ons best om binnen twee dagen een reactie te geven.

Eén gezin, één plan, één regisseur

Als er meer hulpverleners betrokken zijn, krijgt het gezin één aanspreekpunt: we noemen dat de regisseur. Als ouder/opvoeder blijf je verantwoordelijk voor de aanpak van de problemen. Natuurlijk kan je hierbij geholpen worden door iemand uit de omgeving of, zo nodig, door een professional.

CJG contactpersoon

Ouders kunnen bij de CJG contactpersoon op school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf terecht met alle kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Ook als u zich zorgen maakt over hoe het met uw kind gaat, zowel op school als thuis. Bijvoorbeeld bij moeilijk gedrag, onzekerheid, angsten, pesten, eenzaamheid of sombere gedachten. Of ingrijpende gebeurtenissen zoals een echtscheiding, sterfgeval, agressie of geweld.

Ook leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen bij de CJG contactpersoon terecht. Bijvoorbeeld met vragen over pesten, onzekerheid, agressie, of drugs en alcohol. De zorgcoördinator, leerkracht of mentor kan de jongere en/of ouders in contact brengen met de CJG contactpersoon. De CJG contactpersoon kan dan gesprekken voeren, met jullie meedenken of helpen bij het vinden van juiste hulp.

Vertrouwelijk

Wanneer een jeugdige ouder is dan zestien jaar, kan hij/zij zonder toestemming of medeweten van de gezaghebbende ouder(s)/voogd ondersteuning vragen. Wanneer een jeugdige jonger is dan zestien jaar, moet de CJG contactpersoon ouder(s)/voogd informeren en om toestemming vragen om in gesprek te gaan. Indien de jeugdige, ouder dan 12 jaar, na weigering van de gezaghebbende ouder(s), ondersteuning weloverwogen blijft wensen.

Hulp nodig of vragen?