Ambulant jongerenwerk

youth

Met het ambulant jongerenwerk zoeken de jongerenwerkers de jongeren op in hun eigen omgeving. Dat kan bijvoorbeeld de straat zijn, de Jongerenontmoetingsplek (JOP), speelpleinen, winkelcentra e.d. Zij leggen contact, onderhouden contact en ondersteunen jongeren daar waar nodig.

Met het grootste deel van deze jongeren gaat het goed. Soms zijn er echter jongeren, waar het minder goed mee gaat vanwege diverse redenen. Deze jongeren kunnen vaak wat extra hulp gebruiken op verschillende leefgebieden. Dit kan school, werk en thuis zijn, maar ook op het gebied van financiën of schulden. Het is een laagdrempelige manier om vroegtijdig problemen te signaleren en aan te pakken. Het heeft daardoor een preventieve werking en levert een bijdrage aan het voorkomen en/of verergeren van problemen. De ambulant jongerenwerker is geen hulpverlener, maar weet de lijntjes naar de hulpverlening wel te vinden. Uitgangspunt is altijd de jongere zelf. Samen met de jongere kijkt de jongerenwerker naar de huidige problemen en ondersteunen zij hem of haar bij het zoeken naar een oplossing. Het CJG Raalte werkt nauw samen met de jongerenwerkers in de gemeente Raalte.

Daarnaast richt het ambulant jongerenwerk zich op overlastsituaties. Wanneer de omgeving overlast ervaart van groepen jongeren, hebben de jongerenwerkers een bemiddelingsrol. Samen met de omgeving en de jongeren wordt geprobeerd om tot een oplossing te komen.

De ambulant jongerenwerker is Joey Cecilia, hij is te bereiken via 06 - 301 353 08.

Hulp nodig of vragen?